ختم دوره ای قرآن


قرآن پژوه عزیز لطفا به چند نکته در مورد طریقه ختم دوره ای قرآن توجه فرمایید:
1. شما می توانید بنا به دلخواه ، متن عربی یا ترجمه فارسی و یا متن عربی همراه با ترجمه فارسی قرآن را قرائت فرمایید
2. ابتدا یکی از انواع ختم های دوره ای قرآن را انتخاب نمایید.
3. جدول مربوط به ختم دوره ای قرآنی را که انتخاب نموده اید دانلود نمایید.
4. شماره ای را که سامانه به شما ارائه می دهد٬ نشانگر این است که تلاوت قرآن توسط شما از این شماره شروع می شود.
برای مثال اگر شما ختم دوره ای یک نیم حزب قرآن را انتخاب نمودید سامانه به شما شماره ای برحسب نوبت ارائه می دهد ؛ فرضاً شماره ارائه شده 14 می باشد ، به این معنی که شما در روز اول سوره بقره از ابتدای آیه 219 تا انتهای آیه 232 را تلاوت فرموده و روز دوم(فردای آن روز) شماره 15 (سوره بقره از ابتدای آیه 233 تا انتهای آیه 242) را تلاوت می فرمایید و هر روز به همین ترتیب پیش می روید تا در روز آخر (روز 240 ام) به شماره 13 رسیده و قرآن شما در آن روز ختم انفرادی می گردد و با همراهی 239 نفر دیگر موفق به ختم گروهی 240 قرآن در هر روز شده اید.

با آرزوی توفیق ، نیت مهم در این طرح فرج عاجل حضرت ولی عصر (عج) و آرزوی سلامتی بر آن حضرت می باشد.
نکته : شما می توانید بنا به دلخواه ، متن عربی یا ترجمه فارسی و یا متن عربی همراه با ترجمه فارسی قرآن را قرائت فرمایید.

حال با توجه به توضیحات بالا یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید.

ختم دوره ای یک جزء قرآن

ختم دوره ای یک حزب قرآن

ختم دوره ای یک نیم حزب قرآن

ختم دوره ای یک صفحه ای قرآن

ختم دوره ای یک نیم جزء قرآن

ختم دوره ای جزء30 قرآن


طراحی شده توسط لابراتوار مهندسی وب - نوین گرا
Design By Novingara