ختم دوره ای یک جزء قرآن


قرآن پژوه گرامی
شما قسمت ختم دوره ای یک جزء قرآن را انتخاب نموده اید، در صورت تمایل به شرکت در ختم دوره ای یک جزء قرآن گزینه زیر (شرکت در ختم دوره ای یک جزء قرآن) را انتخاب نمایید و قسمت های مشخص شده توسط سامانه را قرائت نمایید و طبق جدول زیر این ختم را در روزهای آینده دنبال کنید، در غیر اینصورت گزینه بازگشت به صفحه قبل را انتخاب نمایید.

شرکت در ختم دوره ای یک جزء قرآن

بازگشت به صفحه قبل

جدول مربوط به ختم دوره ای یک جزء قرآن با فرمت doc. را می توانید از اینجا و با فرمت pdf. را می توانید از اینجادانلود نمایید.
طراحی شده توسط لابراتوار مهندسی وب - نوین گرا
Design By Novingara