ختم نهج البلاغه


راهنمای ختم نهج البلاغه

کاربر گرامی لطفا به چند نکته در مورد طریقه ختم نهج البلاغه توجه فرمایید:
1. شما می توانید بنا به دلخواه ، متن عربی یا ترجمه فارسی و یا متن عربی همراه با ترجمه فارسی نهج البلاغه را قرائت فرمایید.
2. ابتدا یکی از انواع ختم های نهج البلاغه را انتخاب نمایید.
3. جدول مربوط به ختم نهج البلاغه را که انتخاب نموده اید دانلود نمایید.
4. شماره ای را که سامانه به شما ارائه میدهد٬ نشانگر این است که خواندن نهج البلاغه توسط شما از این شماره شروع می شود.
برای مثال اگر شما ختم 110 روز نهج البلاغه را انتخاب نمودید سامانه به شما شماره ای برحسب نوبت ارائه می دهد ؛ فرضاً این شماره ارائه شده 14 می باشد ، به این معنی که شما در روز اول( خطبه های 33 و 34 ، نامه 13 و حکمت های 61 تا 65) را می خوانید و روز دوم(فردای آن روز) شماره 15 را می خوانید و هر روز به همین ترتیب پیش می روید تا در روز آخر (روز 110 ام) به شماره 13 رسیده و نهج البلاغه شما در آن روز ختم انفرادی می گردد و با همراهی 109 نفر دیگر موفق به ختم گروهی 110 نهج البلاغه در هر روز شده اید.

حال با توجه به توضیحات فوق بر یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید.

ختم نهج البلاغه در 110 روز

ختم نهج البلاغه در 180 روز

طراحی شده توسط لابراتوار مهندسی وب - نوین گرا
Design By Novingara